Aktualności

Nowy Zarząd TKTJ

W dniu 12.01.2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze. 
Podsumowano ostatnie dwa lata działalności Klubu jak również wybrano nowy Zarząd w składzie :
Prezes : Joanna Ragus
V-ce prezes : Artur Adamski
Sekretarz : Magdalena Plata
Skarbnik : Agnieszka Wróbel
Sprzętowy : Marcin Dubik

Komisja Rewizyjna w składzie :
Hanna Kullman
Alojzy Fischer
Karol Gładysz

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej współpracy oraz wielu ciekawych pomysłów na naszą działalność.