O Nas - Zarząd klubu

Prezes Artur Paruzel
V-ce prezesi: Michał Konarski - ds. jaskiniowych
Bartłomiej Niemiec - ds. wspinaczkowych
Sekretarz: Joanna Ragus
Skarbnik: Agnieszka Wróbel
Sprzętowy: Marcin Dubik
Komisja rewizyjna:
Aleksandra Adamczyk 
Karol Gładysz
Alojzy Fischer