O Nas - Zarząd klubu

Prezes Joanna Ragus
V-ce prezes Artur Adamski
Sekretarz: Magdalena Plata
Skarbnik: Agnieszka Wróbel
Sprzętowy: Marcin Dubik
Komisja rewizyjna:
Hanna Kullman
Karol Gładysz
Alojzy Fischer