Aktualności

Nowy Zarząd Klubu

W dniu 14.01.2020 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. 
Podsumowano ostatnie dwa lata działalności Klubu oraz wybrano nowy Zarząd.
Prezes: Jan Olekszyk
V-ce prezes: Joanna Kupidło
Sekretarz: Przemysław Stysiak
Skarbnik: Agnieszka Wróbel
Sprzętowy: Marcin Dubik

Komisja Rewizyjna w składzie:
Hanna Kullman
Karol Gładysz
Magdalena Plata
 

Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów.