Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

Kurs

Kurs – informacje ogólne

Kurs taternictwa jaskiniowego – informacje ogólne

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu powinien umieć:

  • zaplanować i zrealizować wejście do dowolnej jaskini zarówno w okresie letnim i zimowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
  • bezpiecznie poruszać się oraz asekurować partnerów w terenie wspinaczkowym;
  • pokonywać z asekuracją oddolną drogi o co najmniej IV stopniu trudności;
  • wyprowadzić swój zespół jaskiniowy i wspinaczkowy w bezpieczny teren w przypadku załamania pogody czy nieprzewidzianego splotu wypadków;
  • samodzielnie zastosować techniki autoratownicze w sytuacjach tego wymagających, zarówno w jaskini, jak i podczas wspinaczki;
  • udzielić w warunkach górskich pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających;
  • znać przepisy obowiązujące w terenie, w którym przyjdzie mu działać, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony przyrody.

Warunki uczestnictwa w kursie

W kursie może wziąć udział każda osoba mająca ukończone 18 lat. Niezbędne jest podpisanie przez szkolonego oświadczenia informującego o niebezpieczeństwach związanych z uprawianiem taternictwa jaskiniowego.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w kursie po przedstawieniu pisemnej zgody obojga (!) rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłaty i świadczenia

Opłata za kurs jest rozłożona na raty. W związku z tym, że kurs trwa rok nie ma dużego obciążenia finansowego dla szkolonego.

Żeby rozpocząć zajęcia oraz uczestniczyć w wyjazdach do jaskiń każdy kursant musi posiadać:

  • uprząż dolną jaskiniową i górną (używana uprząż musi być w bardzo dobrym stanie technicznym);
  • kask – najlepiej jaskiniowy lub wspinaczkowy (może być inny ale musi być przystosowany do zamocowania czołówki – ręce muszą być wolne);
  • oświetlenie elektryczne tzw. czołówka;
  • ubiór do jaskini + gumowce;
  • kopia badań zrobionych u lekarza sportowego dopuszczających do uprawiania sportu alpinizmu jaskiniowego – kopia musi być dostarczona przed pierwszymi zajęciami praktycznymi;
  • ubezpieczenie NNW obejmujące swoim zakresem sporty wysokiego ryzyka m.in. alpinizm jaskiniowy oraz wspinaczkę skalną – kopia ubezpieczenia musi być dostarczona przed pierwszymi zajęciami praktycznymi.

W cenie za kurs zapewniamy:

  • opiekę kadry szkolącej podczas wyjazdów jurajskich i tatrzańskich oraz podczas zajęć na ściance, oraz zajęć teoretycznych;
  • możliwość korzystania ze sprzętu klubowego podczas zajęć kursowych.

Dodatkowe bonusy:

  • brak opłaty wpisowej do klubu;
  • lina na lonże i pętla na stópkę;
  • zniżki PTTK – szczegóły i zasady na http://www.pttk.pl/zycie/rabaty
  • zniżkę w schroniskach PTTK;
  • możliwość wypożyczenia sprzętu na czas kursu – rolka, shunt, poignee, croll, 5 karabinków, kask

ETAPY KURSU:

  • skałkowy – w trakcie którego poznajemy w praktyce m.in. sprzęt oraz techniki poręczowania jaskiń, poruszanie się po odcinkach linowych. Również poznajemy zagadnienia wspinaczkowe. Etap ten kończy się wewnętrznym egzaminem. Pomyślne zdanie egzaminu daje możliwość uczestnictwa w kolejnym etapie
  • tatrzański – obejmujący co najmniej 8 akcji jaskiniowych w tym nie mniej 4 do jaskiń o rozwinięciu pionowym i nie mniej niż 3 w warunkach zimowych. Wskazane jest, aby wśród akcji jaskiniowych znalazły się: trawers między otworowy (poruszanie się zespołu z jedną liną) oraz akcja z elementami wspinania.

Kurs obejmuje:

a) Część teoretyczną:

wykłady,prelekcje,pokazy,materiały szkoleniowe. 

b) Część praktyczną:

  • letni obóz tatrzański (minimum 5 przejść jaskiniowych – ok. 7 dni),
  • zimowy obóz tatrzański (minimum 3 przejścia jaskiniowe – ok. 4-5 dni),
  • kurs wspinaczkowy (4 dni),
  • kilka weekendowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych
  • szkolenie przyrodnicze TPN,
  • szkolenie zimowe :Raki – Sonda – Pieps.

c) Egzamin 

  • część teoretyczna,
  • część praktyczna.

Po pozytywnym zdaniu egzaminów, uzyskaniu niezbędnej liczby przejść jaskiniowych oraz zaliczeniu szkoleń (wspinaczkowego, zimowego, TPN), uczestnik kursu uzyskuje Kartę Taternika Jaskiniowego PZA, która upoważnia do samodzielnego poruszania się w jaskiniach tatrzańskich.

Szczegóły dotyczące kursu są rozsyłane na mailowej grupie kursowejdo której każdy kursant ma dostęp.

Program kursu znajdziecie na stronie pza.org.pl.

Wykłady odbywają się w siedzibie klubu we wtorki o godzinie 19:30.

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego