Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

V Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego – Sokole Góry 2009

W dniach 04-06.09.2009 odbyła się piąta edycja Śląskich Manewrów Ratownictwa Jaskiniowego. Głównym organizatorem spotkania był Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego.

W tym roku ćwiczenia zostały przeprowadzone w jaskiniach rezerwatu Sokole Góry tj. najgłębszej jaskini Jury Krakowsko Wieluńskiej – Jaskini Studnisko oraz Jaskini Koralowej. 

Manewry rozpoczęły się w piątek w godzinach wieczornych projekcją filmów o tematyce jaskiniowej oraz ratownictwa jaskiniowego. 

W pierwszym dniu ćwiczeń uczestnicy manewrów zostali podzieleni na dwie grupy. W Jaskini Studnisko przeprowadzono pozorowaną akcję ratowniczą z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Akcja była oparta o założenie, że w okolicach starego dna jeden z uczestników wyjścia do jaskini ulega wypadkowi wskutek którego doznaje złamania kończyny dolnej i nie jest w stanie samodzielnie wyjść z jaskini. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy rozpoczął się transport do otworu.  Pomimo znacznych ciasnot w korytarzu łączącym studnię wlotową z salą na starym dnie poszkodowany został przetransportowany w noszach z jedną przesiadką. Ratownicy w trakcie transportu musieli  poradzić sobie z ciasnotami, meandrującym korytarzem oraz kilkoma niskimi progami. W sali przy studni wlotowej został utworzony punkt cieplny gdzie w stosunkowo komfortowych warunkach poszkodowany mógł odpocząć po ciasnym i wyczerpującym etapie transportu. Następnie wykorzystując techniki transportu pionowego noszy (balans) poszkodowany został wyciągnięty do otworu i przeniesiony w bezpieczny teren gdzie akcja ratownicza została zakończona.

W Jaskini Koralowej ćwiczenia odbywały się z wykorzystaniem technik autoratownictwa. Akcja oparta była o założenie, że jeden z uczestników wyjścia do jaskini zostaje ugodzony spadającym kamieniem podczas zjazdu na linie do Sali MGG. Wskutek wypadku poszkodowany nie był w stanie samodzielnie wyjść z jaskini z powodu złamania prawej ręki. Poszkodowany został uwolniony z przyrządów i zwieziony do podstawy studni w sali MGG. Następnie po udzieleniu pierwszej pomocy rozpoczęto transport do otworu wykorzystując wyłącznie sprzęt osobisty. Początkowo uczestnicy ćwiczeń przetransportowali poszkodowanego  do punktu cieplnego, który został zbudowany w Sali Gotyckiej. Następnie po krótkim odpoczynku wyciągnięto poszkodowanego do otworu oraz przetransportowano w bezpieczny teren gdzie zakończono akcję ratowniczą.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych została przeprowadzona projekcja filmu nakręconego podczas stażu ratowniczego we Francji organizowanego przez Speleo Secours Francais.

Ostatniego dnia ćwiczeń poszczególne grupy zamieniły się zadaniami oraz miejscem ćwiczeń.

Podczas transportów zarówno z wykorzystaniem technik autoratownictwa jak i ratownictwa została zwrócona szczególna uwaga na kwestię opieki nad poszkodowanym tj. zapewnienie odpowiedniego komfortu psychicznego oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu środowiska jaskini na poszkodowanego.

W manewrach wzięli udział członkowie następujących klubów: Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Katowicki Klub Speleologiczny, Speleoclub Wrocław, Rudzki Klub Grotołazów Nocek, a także ratownicy GOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia na terenie rezerwatu Sokole Góry oparte były o uzgodnienie z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach.

V Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego zostały zrealizowane dzięki dotacji Urzędu miasta Tarnowskie Góry.

Dziękujemy Komisji Taternictwa Jaskiniowego za wsparcie sprzętowe.

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego