Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

VI Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego

VI Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego odbyły się w dniach 11-13.06.2010.

            Celem tegorocznych ćwiczeń było wypracowanie wspólnego schematu prowadzenia akcji ratowniczej na terenach pogórniczych w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także przygotowanie do ogólnopolskich manewrów ratownictwa jaskiniowego w Tatrach. W zajęciach brała udział bardzo liczna grupa przedstawicieli Straży Pożarnej co zaowocowało wymianą doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami zajmującymi się szeroko pojętą tematyką ratownictwa podziemnego i wysokościowego

            Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie kamieniołomu Blachówka oraz w dawnych podziemnych wyrobiskach na pograniczu gmin Bytom i Tarnowskie Góry

            Manewry rozpoczęły się w piątek 11.06.2010 w godzinach wieczornych pokazem filmów o tematyce ratowniczej oraz jaskiniowej.

            Ćwiczenia rozpoczęły się w sobotę 12.06.2010. Całość uczestników została podzielona na 5 grup:

–        grupa odpowiedzialna za przygotowanie tzw punktu cieplnego oraz opiekę nad poszkodowanym,

–        grupa poszukiwawcza,

–        grupa odpowiedzialna za transport poziomy na terenie wyrobisk podziemnych,

–        dwie grupy odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk ratowniczych do pionowego transportu noszy.         

            Po raz pierwszy w trakcie ćwiczeń została zaprezentowana praca zespołu ratowniczego przewodnik ? pies.  Pod okiem swoich  opiekunów psy wyszukiwały na terenie sztolni poszkodowanych, którzy następnie po udzieleniu pierwszej pomocy byli transportowani w noszach do otworu wejściowego, a następnie na powierzchni przy użyciu technik transportu pionowego.       

            Kolejnego dnia zajęć organizatorzy przypomnieli jak ważną rolę odgrywa kierownik grupy. W trakcie akcji w podziemnych wyrobiskach zmieniona została trasa transportu poszkodowanego ?ze względu na nagły zawał korytarza?. Spowodowało to konieczność przeprogramowania akcji  oraz przydzielenia nowych zadań poszczególnym ratownikom. Zwrócono w ten sposób uwagę na to jak ważną role odgrywają kierownicy poszczególnych grup, których zadaniem jest szybka ocena sytuacji oraz trafne podejmowanie decyzji a przede wszystkim kierowanie zespołem ratowniczym. Zmiana trasy transportu poszkodowanego spowodowała konieczność transportu noszy przez uciążliwe ciasnoty oraz korytarze wypełnione wodą.

            Całość akcji była koordynowana przez sztab dowodzenia. W trakcie ćwiczeń  wykorzystano radiotelefony co bardzo usprawniło przepływ informacji i pozwalało na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji przez kierowników grup oraz sztab dowodzenia.

            Nad stroną merytoryczną ćwiczeń czuwali licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu oraz instruktorzy PSP.

            W manewrach brało udział łącznie 40 osób, byli to przedstawiciele:

–        Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego,

–        JRG Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie,

–        Ochotniczej Straży Pożarnej Wieszowej,

–        GPR OSP Kęty

–        Speleoclubu Wrocław,

–        Sekcji Grotołazów Wrocław,

–        Rudzkiego Klubu Grotołazów NOCEK,

–        Katowickiego Klubu Speleologicznego,

–        Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizatorzy manewrów dziękują

–        Komisji Taternictwa Jaskiniowego przy PZA za wsparcie sprzętowe,

–        firmie FIXE za wsparcie sprzętowe.

            Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego