Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

Podziemia Tarnogórskie – żywy organizm

Podziemia Tarnogórskie to efekt wielowiekowej, ciężkiej pracy Gwarków przy wydobywaniu rud ołowiu i srebra. Po zamknięciu Kopalni Fryderyk na początku XX w. podziemia wracają ponownie pod panowanie przyrody. W miejscach, gdzie przeszło 100 lat temu dudniły młoty, dziś zimują
nietoperze a stropy, ociosy i spąg przywdziewają jasnobiałe kolory polew naciekowych. Pozostawiony samemu sobie podziemny system nie zważając na prawa Ordunku Gornego rozpoczął kolejny etap swojego istnienia. Przyjął pod swoją opiekę nowych lokatorów i poddał się odwiecznym dzikim prawom natury. Podziemia budziły podziw i fascynacje zarówno historyków i poszukiwaczy przygód, jak również samych mieszkańców Tarnowskich Gór, stąd też usilnie podejmowano wszelkie starania by
udostępnić je jako obiekt turystyczny. Tak właśnie powstała Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga. Obecnie Miasto Tarnowskie Góry jest zainteresowane przeprowadzeniem rozpoznania innych ciekawych miejsc w Podziemiach pod kątem ich udostępnienia szerszemu gronu turystów. Dla rekonesansu został wybrany odcinek – dawnej Kopalni Fryderyk na fragmencie od wejścia Blachówka Zachodni do Szybu Glückhilfe.

Jako mieszkańcy Tarnowskich Gór i okolic oraz aktywni grotołazi, eksploratorzy i pasjonaci podziemi, zarówno tych naturalnych jak również
wydrążonych pracą ludzką, temat opracowania jest nam szczególnie bliski. Poprzez poniższą opracowanie pragniemy zwrócić uwagę na ten delikatny ekosystem, który kształtuje się w podziemiach miasta i przekazać informacje o jego istnieniu, a być może dopisać ten obiekt do listy atrakcji turystycznych Miasta Tarnowskie Góry.
Prace nad tym projektem podzieliliśmy na kilka etapów: zebranie materiałów naukowych, prace terenowe i przygotowanie niniejszego opracowania. Najbardziej wymagającym zadaniem były prace w terenie. Pomiary i skartowanie wybranego przez nas kilkukilometrowego odcinka, sfotografowanie najciekawszych miejsc oraz zabezpieczenie trasy poprzez założenie stałych punktów asekuracyjnych z linami wymagało ciężkiej pracy w niesprzyjających warunkach. Niemniej jednak, w porównaniu z
ciężką pracą Gwarków, nasze działania w Podziemiach, były nieporównywalnie dogodniejsze i łatwiejsze.

Podziemia-Tarnogorskie-–-zywy-organizm-skompresowany

plan_podziemi

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego