Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

VIII Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego – Sucha Góra 2012

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w oparciu o uzgodnienia z właścicielem terenu oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na terenie kamieniołomu Blachówka oraz w dawnych podziemnych wyrobiskach na pograniczu gmin Bytom i Tarnowskie Góry.

Założeniem VIII ŚMRJ, było przeprowadzenie skomplikowanej akcji ratowniczej w rozbudowanym systemie podziemnym z użyciem technik ratownictwa jaskiniowego, technik ratownictwa nurkowego oraz technik poszukiwawczych z użyciem psów.

Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek 1.06.2012 w godzinach nocnych gdzie przeprowadzono pozorowaną akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem psów.

Akcja przebiegła sprawnie, obie poszkodowane zostały zlokalizowane dzięki sprawnemu nosowi psa ratownika z JRG Jastrzębie, oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników. Podczas podsumowania akcji zwrócono uwagę na możliwość lepszego skoordynowania poszczególnych grup oraz problemy z łącznością.

Kolejnego dnia w sobotę przeprowadzono 2 skomplikowane pozorowane akcje ratunkowe. Pierwsza akcja oparta była o założenie, że do wypadku doszło w nieczynnych wyrobiskach kopalni Fryderyk w rejonie występowania całkowicie zalanych korytarzy. Do akcji została ściągnięta grupa nurków (m.in. GNJ – Grupa Nurków Jaskiniowych), która rozpoczęła działania w oparciu o system łączności podziemnej NICOLA 2. Akcja obejmowała transport noszy z poszkodowanym pod wodą, a także transport w suchych korytarzach w oparciu o linowe techniki ratownictwa jaskiniowego oraz transport poziomy.

Druga grupa działała w suchych ciągach w nieczynnych wyrobiskach kopalni Fryderyk. Przeprowadzono transport pionowy oraz trudny transport poziomy w długich korytarzach kopalni. Następnie nosze z poszkodowanych przetransportowano na powierzchni z wykorzystaniem m.in dwóch tyrolek oraz układów do balansu.

Po raz kolejny w trakcie ćwiczeń została zaprezentowana praca zespołu ratowniczego przewodnik pies. Pod okiem swoich opiekunów psy wyszukiwały na terenie sztolni poszkodowanych, którzy następnie po udzieleniu pierwszej pomocy byli transportowani w noszach do otworu wejściowego, a następnie na powierzchni przy użyciu technik transportu pionowego.

Ostatniego dnia w niedzielę 3.06.2012 działano również w suchych ciągach nieczynnych wyrobisk kopalni Fryderyk. Grupa ratownicza wspierana przez psa poszukiwawczego oraz kamerę termowizyjną zlokalizowała zaginioną osobę, która następnie została przetransportowana w noszach na powierzchnię. Następnie z wykorzystaniem technik transportu pionowego noszy przetransportowano poszkodowanego do miejsca zakończenia akcji.

Podsumowując, całość ćwiczeń przebiegła sprawnie. Użycie specjalistycznych grup ratowniczych jak nurkowie, taternicy, strażacy, zespoły poszukiwacze zaowocowało wzajemną wymianą doświadczeń oraz uwag dotyczących standardów używanych w ratownictwie.

Organizatorzy oraz uczestnicy widzą szczególną potrzebę wzajemnych ćwiczeń, w których udział biorą różne podmioty zajmujące się ratownictwem.

Zauważono pewne kwestie które wymagają usprawnienia a mianowicie:

 • kwestia łączności,
 • kwestia ujednolicenia / unifikacji technik stosowanych przez uczestników ćwiczeń,
 • kwestia osobistego wyszkolenia.

Nad stroną merytoryczną ćwiczeń czuwali licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu oraz instruktorzy PSP.

W manewrach brało udział łącznie 47 osób, byli to przedstawiciele:

 • Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego,
 • JRG Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej Wieszowej,
 • GPR OSP Kęty ,
 • Speleoclubu Wrocław,
 • Speleoklubu BOBRY Żagań,
 • Rudzkiego Klubu Grotołazów NOCEK,
 • Katowickiego Klubu Speleologicznego,
 • OSP Orzech,
 • OSP Konin,
 • PSP Jastrzębie Zdrój,
 • OSP Wieszowa,
 • Grupa Nurków Jaskiniowych,
 • AVEN Sosnowiec.

Organizatorzy manewrów dziękują:

 • Komisji Taternictwa Jaskiniowego przy PZA za wsparcie sprzętowe,
 • JRG Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie za wsparcie organizacyjne,
 • firmie FIXE za wsparcie sprzętowe.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Tarnowskie Góry

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego