Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

IV Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego – Podlesice 2008

W dniach 07-08.06.2008 już po raz IV odbyły się Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego. Głównym organizatorem imprezy był Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego.

Tym razem jako miejsce do ćwiczeń został wybrany rejon Podlesic na ternie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Uczestnikami ćwiczeń byli w przeważającej większości taternicy jaskiniowi z Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, a także taternicy z innych klubów jaskiniowych ze Śląska oraz ratownicy GOPR-u oraz Państwowej Straży Pożarnej. Nad stroną merytoryczną całości imprezy czuwali licencjonowani instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu.


Pierwszego dnia zajęć uczestnicy manewrów doskonalili podczas ćwiczeń na skałkach techniki transportu poziomego i pionowego noszy wraz z poszkodowanym. Wykorzystano m.in. takie techniki jak: balans, tyrolka, balans umieszczony na tyrolce, przeciąganie noszy za pomocą układu bloczków oraz przyrządów samozaciskowych np. dressler (tzw. flaszencug) itp. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię płynnego przekazywania noszy z poszkodowanym pomiędzy poszczególnymi stanowiskami ratowniczymi.


W godzinach popołudniowych uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu ratownika medycznego kol. Marcina Feldmana z zakresu pierwszej pomocy podczas akcji górskich i jaskiniowych. W trakcie wykładu pokazano, w jaki sposób możemy wykorzystać do udzielania pierwszej pomocy niektóre elementy ekwipunku górskiego, a także wykorzystywanego podczas sportowych akcji jaskiniowych. Zostały zaprezentowane metody m.in. usztywniania zwichniętych kończyn przy pomocy kijków lub czekana.


Następnego dnia została przeprowadzona pozorowana akcja ratunkowa w warunkach jaskiniowych. Najpierw został przygotowany tzw. punkt cieplny, który jest niezbędnym elementem podczas dłuższych akcji ratunkowych w jaskiniach. A następnie przetransportowano przez jaskinię Studnia Szpatowców nosze wraz z poszkodowanym wykorzystując do tego wcześniej doskonalone techniki ratownicze. Podczas transportu została zwrócona szczególna uwaga na kwestię opieki nad poszkodowanym tj. zapewnienie odpowiedniego komfortu psychicznego oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu środowiska jaskini na poszkodowanego.


W manewrach wzięli udział członkowie następujących klubów: Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Katowicki Klub Speleologiczny, Sekcja Grotołazów Wrocław, Speleoklub AVEN Sosnowiec, a także ratownicy GOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego dziękuje Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry za wsparcie finansowe oraz Komisji Taternictwa Jaskiniowego przy Polskim Związku Alpinizmu za wsparcie sprzętowe.

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego