Kurs - informacje ogólne

Kurs taternictwa jaskiniowego - informacje ogólne


Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu powinien umieć:

 

 • zaplanować i zrealizować wejście do dowolnej jaskini zarówno w okresie letnim i zimowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • bezpiecznie poruszać się oraz asekurować partnerów w terenie wspinaczkowym;
 • pokonywać z asekuracją oddolną drogi o co najmniej IV stopniu trudności;
 • wyprowadzić swój zespół jaskiniowy i wspinaczkowy w bezpieczny teren w przypadku załamania pogody czy nieprzewidzianego splotu wypadków;
 • samodzielnie zastosować techniki autoratownicze w sytuacjach tego wymagających, zarówno w jaskini, jak i podczas wspinaczki;
 • udzielić w warunkach górskich pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających;
 • znać przepisy obowiązujące w terenie, w którym przyjdzie mu działać, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony przyrody.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

 

W kursie może wziąć udział każda osoba mająca ukończone 18 lat. Niezbędne jest podpisanie przez szkolonego oświadczenia informującego o niebezpieczeństwach związanych z uprawianiem taternictwa jaskiniowego.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą brać udział w kursie po przedstawieniu pisemnej zgody obojga (!) rodziców lub opiekunów prawnych.


Opłaty i świadczenia

Opłata za kurs jest rozłożona na raty. W związku z tym, że kurs trwa rok nie ma dużego obciążenia finansowego dla szkolonego.

 

Żeby rozpocząć zajęcia oraz uczestniczyć w wyjazdach do jaskiń każdy kursant musi posiadać:

 

 • uprząż dolną jaskiniową i górną (używana uprząż musi być w bardzo dobrym stanie technicznym);
 • kask - najlepiej jaskiniowy lub wspinaczkowy (może być inny ale musi być przystosowany do zamocowania czołówki - ręce muszą być wolne);
 • oświetlenie elektryczne tzw. czołówka;
 • ubiór do jaskini + gumowce;
 • kopia badań zrobionych u lekarza sportowego dopuszczających do uprawiania sportu alpinizmu jaskiniowego - kopia musi być dostarczona przed pierwszymi zajęciami praktycznymi;
 • ubezpieczenie NNW obejmujące swoim zakresem sporty wysokiego ryzyka m.in. alpinizm jaskiniowy oraz wspinaczkę skalną - kopia ubezpieczenia musi być dostarczona przed pierwszymi zajęciami praktycznymi.

 

 

W cenie za kurs zapewniamy:

 

 • opiekę kadry szkolącej podczas wyjazdów jurajskich i tatrzańskich oraz podczas zajęć na ściance, oraz zajęć teoretycznych;
 • możliwość korzystania ze sprzętu klubowego podczas zajęć kursowych.

 

 

Dodatkowe bonusy:

 

 • brak opłaty wpisowej do klubu;
 • lina na lonże i pętla na stópkę;
 • zniżki PTTK - szczegóły i zasady na http://www.pttk.pl/zycie/rabaty
 • zniżkę w schroniskach PTTK;
 • możliwość wypożyczenia sprzętu na czas kursu - rolka, shunt, poignee, croll, 5 karabinków, kask

 

 

 

ETAPY KURSU:

 

 • skałkowy - w trakcie którego poznajemy w praktyce m.in. sprzęt oraz techniki poręczowania jaskiń, poruszanie się po odcinkach linowych. Również poznajemy zagadnienia wspinaczkowe. Etap ten kończy się wewnętrznym egzaminem. Pomyślne zdanie egzaminu daje możliwość uczestnictwa w kolejnym etapie
 • tatrzański - obejmujący co najmniej 8 akcji jaskiniowych w tym nie mniej 4 do jaskiń o rozwinięciu pionowym i nie mniej niż 3 w warunkach zimowych. Wskazane jest, aby wśród akcji jaskiniowych znalazły się: trawers między otworowy (poruszanie się zespołu z jedną liną) oraz akcja z elementami wspinania.

 

Kurs obejmuje:

a) Część teoretyczną:

 • wykłady,
 • prelekcje,
 • pokazy,
 • materiały szkoleniowe.

 

 

b) Część praktyczną:

 • letni obóz tatrzański (minimum 5 przejść jaskiniowych - ok. 7 dni),
 • zimowy obóz tatrzański (minimum 3 przejścia jaskiniowe - ok. 4-5 dni),
 • kurs wspinaczkowy (4 dni),
 • kilka weekendowych wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych
 • szkolenie przyrodnicze TPN,
 • szkolenie zimowe :Raki - Sonda - Pieps.

 

c) Egzamin 

 • część teoretyczna,
 • część praktyczna.

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminów, uzyskaniu niezbędnej liczby przejść jaskiniowych oraz zaliczeniu szkoleń (wspinaczkowego, zimowego, TPN), uczestnik kursu uzyskuje Kartę Taternika Jaskiniowego PZA, która upoważnia do samodzielnego poruszania się w jaskiniach tatrzańskich.

Szczegóły dotyczące kursu są rozsyłane na mailowej grupie kursowejdo której każdy kursant ma dostęp.

Program kursu znajdziecie na stronie pza.org.pl.

Wykłady odbywają się w siedzibie klubu we wtorki o godzinie 19:30.


 


 

Kurs Taternictwa Jaskiniowego - 2012