Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

Regulamin forum Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego

Regulamin forum Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego

1. Postanowienia ogólne

Forum Tarnogórskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń dla członków klubu oraz osób zainteresowanych taternictwem jaskiniowym wspinaniem oraz innymi aktywnościami.

Celem forum jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca, w którym członkowie klubu i osoby zainteresowane taternictwem jaskiniowym mogą swobodnie dyskutować o tematyce związanej z jaskiniami i speleologią.

Przestrzeganie regulaminu forum jest obowiązkiem wszystkich jego użytkowników.

2. Zasady korzystania z forum

Każdy użytkownik forum ma prawo do tworzenia tematów i postów oraz do udziału w dyskusjach.

Użytkownicy forum powinni wyrażać się w sposób kulturalny i szanować opinie innych użytkowników.

Zakazane jest umieszczanie na forum treści obraźliwych, zniesławiających, naruszających prawa autorskie lub innych praw osób trzecich.

Zakazane jest umieszczanie na forum treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

Zabronione jest tworzenie tematów i postów zawierających reklamę lub promocję produktów lub usług.

Zabronione jest tworzenie tematów i postów o charakterze politycznym lub religijnym.

Administratorzy forum mają prawo usuwać tematy i posty naruszające postanowienia regulaminu.

3. Uprawnienia administratorów forum

Administratorzy forum mają prawo do moderowania forum, w tym do usuwania tematów i postów naruszających postanowienia regulaminu.

Administratorzy forum mają prawo do blokowania użytkowników, którzy naruszają postanowienia regulaminu.

4. Postanowienia końcowe

Regulamin forum może być zmieniony lub uzupełniony przez administratorów forum.

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, administratorzy forum mają prawo podjąć odpowiednie działania, w tym do usunięcia tematów i postów, blokowania użytkowników lub skierowania sprawy do organów ścigania.

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania regulaminu będą rozstrzygane przez administratorów forum.

© 2024 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego